Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Okt
Oct

2007
Okt
Oct

2008
Okt
Oct

2009
Okt
Oct

Diff, %1)
Okt 08-
Okt 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,2

101,7

111,5

112,2

 

+0,6

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

101,1

108,9

117,6

119,3

 

+1,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

120,4

124,0

143,2

127,5

 

-10,9

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,5

101,2

102,6

107,2

 

+4,4

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

101,0

102,0

113,0

113,0

 

±0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

100,9

106,0

115,7

116,1

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,3

101,8

110,0

111,4

 

+1,4

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

99,8

100,7

105,5

105,8

 

+0,3

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

99,1

99,4

104,1

104,4

 

+0,3

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,6

102,6

115,9

116,3

 

+0,4

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

98,3

100,2

106,6

108,7

 

+2,0

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,8

101,7

111,1

112,1

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

103,2

107,2

119,9

121,9

 

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

107,3

109,3

126,0

125,9

 

-0,1

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

104,7

105,2

114,0

118,1

 

+3,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

99,9

97,7

110,4

110,6

 

+0,2

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

101,0

97,5

101,4

107,2

 

+5,6

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

104,7

104,8

117,3

118,8

 

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

100,9

101,5

107,5

109,3

 

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

102,5

102,8

111,4

113,2

 

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

101,2

102,4

111,5

113,0

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

101,1

103,6

112,9

114,0

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.