Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Diff,%

 

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 08-
Nov 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

103,1

109,8

125,2

104,7

116,0

127,4

118,3

 

- 7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

105,3

119,7

130,1

109,8

131,3

126,4

113,6

 

- 10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

100,7

104,9

117,3

101,0

109,0

117,6

112,8

 

- 4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

100,5

102,5

111,5

100,9

104,5

113,0

114,0

 

+ 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,4

103,6

107,2

102,2

105,5

108,1

107,4

 

- 0,7

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

101,4

103,7

106,8

102,2

105,5

107,7

106,8

 

- 0,8

Livsmedel, totalt Food, total

100,8

102,8

109,9

101,1

104,8

111,2

112,7

 

+ 1,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

101,1

103,2

108,0

101,3

105,1

109,0

111,1

 

+ 2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.