Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Agricultural Absolute Prices, Animals (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Note

Products

 

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1) Calves1)

1592

1611

1633

1960

1620

1642

1926

2129

AP

Smågrisar2) Piglets2)

1804

1845

1664

1826

1877

1585

2000

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktdjur Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv3) Fattened calves3)

2042

2044

2084

2477

2040

2151

2437

2013

 

Hanungnöt4)
Young male cattle
4)

2338

2436

2389

2736

2453

2487

2605

2404

 

Ko5) Cows5)

1759

1914

1787

1976

1943

1735

1884

1645

 

Slaktsvin6) Pigs for slaughter6)

1215

1215

1135

1316

1225

1287

1419

1467

AP

Grisar - klass S7)
Pigs - (carcasses) grade I
7)

1279

1333

1376

1501

1419

1519

1593

1546

AP

Grisar - klass E8)
Pigs - (carcasses) grade II
8)

1236

1292

1334

1457

1371

1479

1551

1502

 

Får (Tackor och baggar)9)
Sheep9)

962

982

978

1001

930

929

880

729

 

Lamm10) Lambs10)

2842

2843

2867

3085

2528

2528

2728

2627

 

Slaktkyckling11)
Chickens, live weight 11)

650

639

689

904

639

833

898

848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2)      Basvikt t.o.m. 23 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Piglets, price per 100kg live weight. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

3)      Mellankalv klass O, vikt 115 kg, fritt gård inkl. leveranstillägg. Fattened calves class O, weight 115 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4)      Hanungnöt, klass R, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg. Young male cattle class R, weight 330 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5)      Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg. Cows class P+, weight 270 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6)      Slaktsvin 58 % kött, 85 kg, inkl leveranstillägg. Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

7)      Slaktsvin , enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer). Pigs (carcasses) (grade I). Price per 100 kg by carcase weight.

8)      Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Pigs (carcasses) (grade II). Price per 100 kg by carcase weight.

9)      Får (Tackor och Baggar) klass R, vikt 26 kg, Sheep (Ewes and Rams) class R, weight 26 kg.

10)   Lamm klass O+, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg. Lambs class O+, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

11)   Slaktkyckling, 1:a kvalitet, 1,7 kg levande vikt, inkl.marknadstillägg och tillägg för campylobacterfria leveranser (t.o.m. 2008). Chickens (Broilers) first quality. 1,7 kg live weight inck. Market price premium/reduction.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).