Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Nov
Nov

2007

Nov
Nov

2008

Nov
Nov

2009

Nov
Nov

Diff, %

Nov 08-
Nov 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

102,6

121,7

139,9

128,3

- 8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

124,2

115,3

137,3

124,4

- 9,4

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

99,4

113,2

114,0

111,2

- 2,5

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

99,3

114,6

116,8

114,3

- 2,1

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

108,4

114,2

122,9

116,5

- 5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

104,8

125,1

206,2

107,9

- 47,7

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

105,1

126,6

214,3

118,7

- 44,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

104,9

125,9

210,5

113,6

- 46,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

123,2

100,5

104,0

113,8

+ 9,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,0

97,2

99,8

109,6

+ 9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

97,2

128,2

163,0

147,4

- 9,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

105,4

115,9

137,2

132,5

- 3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

103,0

105,7

118,6

119,7

+ 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

106,7

142,1

140,7

130,4

- 7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

103,2

107,0

109,8

116,5

+ 6,1

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

107,6

113,8

117,5

118,6

+ 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

102,1

103,6

105,6

106,4

+ 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

104,7

118,0

130,1

117,6

- 9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

103,5

106,3

114,0

120,8

+ 5,9

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

103,2

107,0

118,1

122,1

+ 3,4

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

103,3

106,8

116,9

121,8

+ 4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

108,5

115,1

118,3

118,7

+ 0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

104,5

108,8

117,2

121,0

+ 3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

104,7

116,0

127,4

118,3

- 7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.