Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Nov
Nov

2007

Nov
Nov

2008

Nov
Nov

2009

Nov
Nov

Diff, %

Nov08-
Nov09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

132,8

203,4

152,8

118,4

- 22,5

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

143,6

234,6

142,1

103,1

- 27,5

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

141,3

193,5

113,8

90,6

- 20,4

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

136,0

224,7

129,5

89,0

- 31,3

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

132,1

200,9

128,5

114,5

- 10,9

Spannmål Cereals1)

10,6

114,1

192,1

167,7

136,4

208,8

143,7

110,5

- 23,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,8

110,9

176,5

159,3

122,1

- 23,3

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

71,3

65,1

63,6

64,9

+ 2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

± 0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,5

84,4

101,2

95,0

84,1

- 11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

109,9

135,1

135,1

129,9

- 3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

108,6

106,8

112,4

98,6

- 12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

183,8

161,8

175,4

148,7

- 15,2

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+ 5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

97,7

98,6

104,3

109,6

+ 5,1

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

168,3

151,5

164,0

143,1

- 12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

100,8

101,5

100,9

100,3

- 0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

119,2

143,8

127,4

111,2

- 12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

109,6

108,7

114,6

102,9

- 10,2

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

109,9

108,6

114,2

102,9

- 9,8

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

110,6

124,8

101,7

- 18,6

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

101,0

111,2

120,2

124,5

+ 3,6

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

89,6

89,6

95,6

90,9

- 4,9

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

98,2

127,9

137,8

130,2

- 5,5

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

128,7

154,8

185,2

186,8

+ 0,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

105,7

115,1

124,6

121,3

- 2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

99,4

132,1

125,2

108,2

- 13,5

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

111,7

129,2

148,4

147,5

- 0,6

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

139,2

97,3

114,4

76,4

- 33,2

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

102,7

130,0

126,7

110,1

- 13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

104,0

123,5

125,8

115,0

- 8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

109,8

131,3

126,4

113,6

- 10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.