Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Nov
Nov

2007
Nov
Nov

2008
Nov
Nov

2009
Nov
Nov

Diff, %1)
Nov 08-
Nov 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,0

102,2

111,7

112,0

 

+ 0,2

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

101,1

110,3

118,0

119,7

 

+ 1,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

118,8

124,0

141,5

127,5

 

- 9,9

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,5

101,7

102,2

107,2

 

+ 4,8

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

101,0

104,2

113,4

112,8

 

- 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

100,8

107,0

115,9

116,1

 

+ 0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,4

102,4

109,9

111,6

 

+ 1,6

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

99,7

102,3

105,5

106,0

 

+ 0,5

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

98,7

99,8

104,8

105,0

 

+ 0,2

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,4

103,7

116,0

115,7

 

- 0,3

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

98,4

101,0

106,7

108,9

 

+ 2,1

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,7

102,6

111,2

112,0

 

+ 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

103,7

109,4

119,4

122,7

 

+ 2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

106,6

107,6

126,4

125,4

 

- 0,8

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

105,2

107,3

112,8

118,6

 

+ 5,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

98,4

102,2

109,6

109,6

 

- 0,1

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

99,8

100,6

104,0

108,4

 

+ 4,3

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

104,0

106,0

117,2

118,6

 

+ 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

100,2

101,8

107,8

109,5

 

+ 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

101,8

103,4

111,6

113,2

 

+ 1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

100,9

103,2

111,6

113,0

 

+ 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

100,9

104,5

113,0

114,0

 

+ 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.