Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2000 = 100

2006

2007

2008

Fjärde kvartalet Fourth quarter 1)

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

112,2

122,6

129,3

104,2

114,5

132,8

123,3

 

- 7,2

be

Belgien Belgium

110,3

112,6

109,1

..

113,7

121,0

107,2

 

- 11,1

bg

Bulgarien Bulgaria

104,0

125,4

136,7

..

107,5

141,7

127,2

 

- 10,2

cz

Tjeckien Czech Republic

97,3

113,6

123,6

95,2

101,0

127,4

103,7

 

- 18,6

dk

Danmark Denmark

98,8

101,0

113,6

94,6

97,8

103,4

103,3

 

- 0,1

de

Tyskland Germany

107,5

118,2

121,6

..

110,1

130,0

112,6

 

- 13,4

ee

Estland Estonia

133,6

145,4

163,5

..

136,4

162,4

151,5

 

- 6,7

ie

Irland Ireland

107,4

118,0

122,3

102,6

106,8

125,5

116,4

 

- 7,3

gr

Grekland Greece

133,2

142,6

147,2

127,1

129,5

147,4

146,9

 

- 0,3

es

Spanien Spain

109,2

115,8

119,2

106,4

105,7

122,3

110,3

 

- 9,8

fr

Frankrike France

102,3

113,9

121,2

98,0

106,7

125,8

111,4

 

- 11,4

it

Italien Italy

109,0

113,3

120,4

105,7

109,1

121,3

118,2

 

- 2,6

cy

Cypern Cyprus

128,7

134,7

157,0

132,1

142,0

137,0

168,0

 

+ 22,6

lv

Lettland Latvia

147,1

175,3

186,2

..

157,5

201,3

177,3

 

- 11,9

lt

Litauen Lithuania

137,3

164,6

165,7

117,2

144,8

174,3

139,9

 

- 19,7

lu

Luxemburg Luxembourg

104,9

113,9

121,5

104,6

108,4

128,6

116,4

 

- 9,5

hu

Ungern Hungary

116,3

142,1

137,9

109,1

119,2

160,5

130,8

 

- 18,5

mt

Malta Malta

97,2

103,4

108,0

96,7

98,9

108,9

114,7

 

+ 5,3

nl

Nederländerna Netherlands

112,4

118,0

116,2

..

121,3

126,4

116,6

 

- 7,8

at

Österrike Austria

107,8

116,2

121,0

..

109,3

124,2

119,4

 

- 3,9

pl

Polen Poland

111,5

127,7

124,2

108,2

116,8

134,6

114,4

 

- 15,0

pt

Portugal Portugal

113,3

118,3

121,6

110,6

119,2

123,0

123,9

 

+ 0,7

ro

Rumänien Rumania

236,2

282,0

313,4

..

241,8

309,9

315,7

 

+ 1,9

si

Slovenien Slovenia

118,9

128,6

145,1

..

123,8

137,4

146,7

 

+ 6,8

sk

Slovakien Slovakia

101,1

106,6

111,0

..

101,3

112,0

98,1

 

- 12,4

fi

Finland Finland

103,2

109,3

120,9

..

107,3

115,1

121,7

 

+ 5,7

se

Sverige Sweden

101,5

115,1

114,7

98,9

105,9

125,6

121,4

 

- 3,3

uk

Storbritannien United Kingdom

114,2

129,3

155,8

..

116,9

145,6

149,6

 

+ 2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

Anm. Observera att basåret fortfarande är 2000 i denna tabell. När övervägande andel av EU-länderna bytt basår till 2005=100, kommer tabellen ändras till det nya basåret. Please notice that the unit still is 2000=100 in this table. This table will be updated as soon as the majority of the EU countries has changed unit to 2005=100.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2009-08-31