Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2006

Dec
Dec

2007

Dec
Dec

2008

Dec
Dec

2009

Dec
Dec

Diff, %

Dec 08-
Dec 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

135,5

102,6

121,7

139,9

128,3

-8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

122,1

116,3

135,3

128,9

-4,7

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

98,6

110,9

106,0

110,1

+3,9

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

98,2

117,7

106,7

113,7

+6,5

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

107,1

114,0

116,7

117,5

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

104,8

137,4

206,2

107,9

-47,7

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

105,1

150,3

214,3

120,7

-43,7

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

104,9

144,3

210,5

114,7

-45,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

126,7

101,3

104,0

113,8

+9,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

92,9

97,8

99,8

109,6

+9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

97,6

131,8

163,0

147,4

-9,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

106,8

118,3

137,2

132,5

-3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

103,0

105,7

118,7

119,7

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

106,8

142,6

138,3

130,6

-5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

103,4

107,0

109,8

116,4

+6,0

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

107,7

114,1

117,0

118,6

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

102,0

103,6

104,9

106,4

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,2

104,6

119,9

128,5

117,9

-8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

103,5

106,7

115,0

121,4

+5,5

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,9

112,8

121,0

103,5

107,1

118,1

122,0

+3,3

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,4

103,5

107,0

117,2

121,8

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

108,6

115,5

117,6

118,6

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,6

104,7

109,1

117,3

121,0

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,6

104,6

117,6

126,1

118,5

-6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.