Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2006

Dec
Dec

2007

Dec
Dec

2008

Dec
Dec

2009

Dec
Dec

Diff, %

Dec 08-
Dec 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

123,5

133,3

229,2

150,5

118,8

-21,0

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

105,7

144,1

235,7

133,5

103,4

-22,5

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,5

141,8

194,2

105,1

91,1

-13,3

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,0

136,6

225,8

120,0

89,4

-25,5

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

109,9

132,7

227,6

122,9

114,8

-6,5

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

112,9

136,9

223,4

137,5

110,1

-19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

120,7

111,1

177,2

144,1

122,9

-14,8

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

83,7

84,5

101,5

90,2

84,4

-6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

119,2

119,2

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

110,9

110,9

109,3

107,7

100,3

-6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

190,0

175,8

179,2

151,7

-15,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

97,1

111,9

120,4

126,7

+5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

173,4

163,0

167,1

145,5

-12,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

104,3

104,5

103,0

95,5

-7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,2

122,5

146,9

124,9

111,1

-11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

112,2

108,6

109,9

102,9

-6,4

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

112,5

108,5

109,3

102,9

-5,8

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

110,8

123,5

101,7

-17,7

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

101,0

106,7

110,1

115,5

+5,0

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

97,6

94,4

106,7

94,1

-11,8

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

98,2

127,9

137,6

130,2

-5,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

133,2

157,0

185,2

187,2

+1,1

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

107,1

113,4

118,7

117,6

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

128,8

103,9

100,1

134,0

123,3

113,7

-7,8

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

110,3

132,7

143,5

148,0

+3,2

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

137,4

76,6

114,4

76,4

-33,2

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,9

106,8

103,1

130,8

124,7

114,9

-7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,9

113,4

104,9

123,1

122,1

116,1

-4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

130,1

114,9

111,6

132,3

123,2

114,1

-7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.