Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2006
Dec
Dec

2007
Dec
Dec

2008
Dec
Dec

2009
Dec
Dec

Diff, %1)
Dec 08-
Dec 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

107,8

128,3

122,7

100,2

117,8

123,9

116,6

-5,9

Mjukt bröd Bread

14,6

108,6

122,0

121,1

101,4

116,5

122,9

119,3

-2,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

168,4

200,4

177,3

164,3

174,4

194,2

134,4

-30,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

102,6

117,1

122,4

117,6

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

103,7

111,8

109,6

98,1

112,3

112,1

109,8

-2,1

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

S

103,9

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

101,1

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

S

102,3

126,7

S

S

116,4

130,4

S

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

102,2

117,2

114,3

99,3

113,7

117,0

113,1

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

120,4

138,5

140,3

114,3

129,1

141,7

140,0

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

100,3

114,8

111,1

103,1

100,8

113,6

105,1

-7,4

Griskött Pig meat

4,1

109,4

117,7

119,4

110,0

113,2

118,3

123,4

+4,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

97,8

112,9

104,4

94,4

109,5

112,1

106,9

-4,6

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

S

117,3

S

S

Kött Meat

13,6

102,3

115,2

111,8

102,5

106,5

114,8

111,0

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

102,0

104,9

106,3

102,1

103,4

108,3

103,6

-4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

102,1

109,2

108,5

102,3

104,6

111,0

106,6

-4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

101,2

109,4

114,5

110,5

-3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

101,7

112,0

117,0

112,8

-3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.