Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2006
Dec
Dec

2007
Dec
Dec

2008
Dec
Dec

2009
Dec
Dec

Diff, %1)
Dec 08-
Dec 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

100,2

110,0

111,9

98,1

103,1

111,7

111,9

 

+0,1

Mjukt bröd Bread

14,6

104,9

116,0

119,1

101,6

111,5

118,3

119,6

 

+1,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

124,2

142,1

131,4

121,1

126,6

141,3

132,0

 

-6,6

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

100,4

101,8

102,2

108,0

 

+5,6

Margarin Margarine

3,9

102,0

112,4

113,4

100,9

108,8

113,3

112,8

 

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

101,2

108,5

116,0

116,3

 

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

101,1

109,2

110,6

100,2

106,4

110,2

111,3

 

+1,0

Grädde Cream

3,1

100,2

104,9

106,0

99,5

103,0

106,0

105,9

 

-0,1

Smör Butter

0,7

97,2

103,7

104,4

96,9

100,4

104,2

105,0

 

+0,7

Ost Cheese

10,9

101,4

114,8

115,9

100,0

110,4

116,0

115,5

 

-0,4

Glass Ice cream

3,6

99,8

105,9

108,0

98,5

102,9

106,0

108,4

 

+2,2

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

100,9

110,3

111,6

99,8

106,9

111,2

111,8

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

104,7

116,8

120,9

102,0

110,6

119,7

121,7

 

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

108,0

124,5

126,0

106,2

109,7

125,4

125,0

 

-0,4

Griskött Pig meat

3,9

104,9

112,0

116,3

105,8

108,1

113,3

117,7

 

+3,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

98,2

103,9

109,6

110,1

 

+0,4

Annat kött Other meat

1,2

101,6

100,2

107,1

102,3

97,0

104,4

109,9

 

+5,2

Kött Meat

14,2

104,7

115,6

118,0

104,2

107,1

117,0

118,4

 

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

101,2

105,5

109,2

100,7

102,1

108,5

110,1

 

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

102,6

109,5

112,8

102,2

104,0

111,9

113,5

 

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

101,0

105,6

111,8

112,9

 

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

101,1

106,6

113,2

114,1

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.