Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

Diff,%

 

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan 09-
Jan 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

109,8

125,2

121,6

105,8

119,3

125,7

118,1

 

-6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

119,7

130,1

114,9

110,4

131,3

117,4

113,7

 

-3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

104,9

117,3

115,2

101,6

114,1

116,4

113,2

 

-2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

102,5

111,5

113,7

100,9

107,4

113,2

114,0

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

103,6

107,2

106,9

101,6

104,9

106,2

106,9

 

+0,6

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

103,7

106,8

106,3

101,7

104,7

105,7

106,4

 

+0,6

Livsmedel, totalt Food, total

102,8

109,9

113,1

101,6

107,0

112,9

114,4

 

+1,4

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

103,2

108,0

112,4

102,5

106,6

112,5

115,0

 

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.