Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Jan
Jan

2008

Jan
Jan

2009

Jan
Jan

2010

Jan
Jan

Diff, %

Jan 09-
Jan 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

103,5

128,8

139,1

124,8

-10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

121,0

120,5

135,4

138,2

+2,1

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

95,7

115,0

106,3

113,1

+6,4

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

96,7

120,4

107,1

117,8

+10,0

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

105,1

117,9

117,0

123,0

+5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

104,8

142,6

200,8

90,9

-54,7

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

105,1

150,3

206,8

105,8

-48,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

104,9

146,7

204,0

98,9

-51,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

130,2

102,0

104,2

113,8

+9,2

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

92,8

98,4

99,8

109,6

+9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

98,1

135,4

179,1

157,8

-11,9

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

108,2

120,7

146,4

138,4

-5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

103,1

110,9

117,9

119,9

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

110,4

144,9

136,6

130,9

-4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

104,6

107,5

110,8

116,3

+5,0

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

108,8

113,8

115,9

118,9

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

102,8

103,6

105,4

106,5

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

105,6

121,9

127,9

117,1

-8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

105,6

107,2

115,0

121,4

+5,5

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,9

112,8

121,0

105,2

108,8

119,2

123,2

+3,4

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,4

105,3

108,4

118,0

122,7

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

110,1

115,1

116,2

119,1

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,6

106,5

110,0

117,6

121,8

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,6

105,8

119,3

125,7

118,1

-6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.