Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Jan
Jan

2008

Jan
Jan

2009

Jan
Jan

2010

Jan
Jan

Diff, %

Jan 09-
Jan 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

123,6

134,0

230,2

151,7

117,4

-22,6

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

105,8

144,8

236,3

131,0

106,5

-18,7

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,6

142,6

194,9

114,8

89,3

-22,2

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,1

137,2

226,3

110,4

95,6

-13,4

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

109,9

133,4

228,8

125,4

113,0

-9,9

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,0

138,0

225,4

139,4

109,8

-21,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

122,1

111,5

177,8

147,2

125,1

-15,0

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

132,0

122,9

132,0

132,0

132,0

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

84,1

84,9

101,8

91,1

85,1

- 6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

119,2

119,2

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

106,2

105,1

108,3

106,1

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

195,2

184,1

176,3

151,7

-14,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

97,1

111,9

120,4

126,7

+5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

177,7

169,8

164,7

145,5

-11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

101,5

103,6

108,5

107,0

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,2

122,1

147,4

126,1

113,6

-10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

112,2

110,4

109,5

115,5

+5,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

112,5

110,0

108,9

116,1

+6,7

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

119,0

123,5

101,7

-17,7

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

93,1

93,6

101,7

108,8

+6,9

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

102,4

107,0

109,9

102,8

-6,4

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

98,2

128,3

133,4

130,2

-2,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

136,2

155,3

185,2

181,5

-2,0

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

104,1

108,6

114,6

119,0

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

128,8

103,9

99,0

133,6

106,0

108,2

+2,1

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

112,9

139,6

143,5

143,3

-0,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

137,4

76,6

114,4

76,4

-33,2

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,9

106,8

102,4

131,1

109,9

109,7

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,9

113,4

103,1

121,2

111,9

113,8

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

130,1

114,9

110,4

131,3

117,4

113,7

-3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.