Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Jan
Jan

2008
Jan
Jan

2009
Jan
Jan

2010
Jan
Jan

Diff, %1)
Jan 09-
Jan 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

98,3

104,9

111,8

111,9

 

+0,1

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

102,2

112,2

118,1

120,1

 

+1,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

121,8

128,2

141,0

134,8

 

-4,4

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

100,4

102,0

101,8

105,6

 

+3,8

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

100,7

111,1

113,6

112,6

 

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

101,5

109,8

116,0

116,5

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,2

107,6

110,2

110,7

 

+0,4

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

99,8

104,1

105,7

105,5

 

-0,2

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

95,8

100,7

104,3

103,6

 

-0,7

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

99,1

112,0

115,4

115,1

 

-0,3

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

98,0

103,2

106,0

108,5

 

+2,3

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

99,4

108,2

111,0

111,3

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

102,2

111,5

119,8

124,7

 

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

106,8

111,1

124,4

128,9

 

+3,6

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

104,4

106,6

114,6

116,9

 

+2,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

97,7

104,1

109,5

110,2

 

+0,6

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

102,1

96,5

105,9

108,1

 

+2,1

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

104,0

107,3

116,9

119,6

 

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

100,2

102,0

108,5

108,8

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

101,6

104,1

111,9

113,1

 

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

100,6

106,2

111,7

112,7

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

100,9

107,4

113,2

114,0

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.