Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2005 = 100

2006

2007

2008

Tredje kvartalet Third quarter 1)

 

 

 

2006

2007

2008

2009

Diff, %
08 - 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

105,3

117,2

135,7

105,6

118,4

139,7

115,9

 

-17,0

bg

Bulgarien Bulgaria

103,4

114,9

130,9

103,4

116,8

132,8

130,4

 

-1,8

cz

Tjeckien Czech Republic

100,7

107,2

119,0

101,2

107,8

121,6

108,4

 

-10,8

dk

Danmark Denmark

102,1

111,9

135,8

102,6

112,4

138,1

122,0

 

-11,7

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

105,4

116,8

137,5

105,7

117,6

140,4

122,0

 

-13,1

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

104,1

112,9

129,5

104,8

113,0

133,2

119,5

 

-10,3

es

Spanien Spain

103,1

111,8

130,7

102,8

112,8

135,8

115,8

 

-14,7

fr

Frankrike France

102,9

109,6

132,2

103,0

110,3

152,4

..

 

..

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

107,3

116,4

126,3

109,0

116,8

119,5

..

 

..

lv

Lettland Latvia

109,4

127,3

153,9

110,7

131,1

159,8

144,9

 

-9,3

lt

Litauen Lithuania

107,5

121,2

163,0

108,5

119,8

172,1

125,7

 

-27,0

lu

Luxemburg Luxembourg

103,1

112,4

129,0

103,7

113,2

132,2

110,8

 

-16,2

hu

Ungern Hungary

106,1

119,9

140,5

108,2

122,9

143,5

129,9

 

-9,5

mt

Malta Malta

103,2

108,7

131,1

103,9

108,3

133,8

123,0

 

-8,1

nl

Nederländerna Netherlands

107,1

116,6

126,9

108,9

118,0

129,9

111,4

 

-14,2

at

Österrike Austria

102,4

110,2

123,3

102,7

111,8

125,6

115,6

 

-8,0

pl

Polen Poland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

pt

Portugal Portugal

..

..

..

..

..

..

124,4

 

..

ro

Rumänien Rumania

103,3

121,9

136,3

102,2

124,7

129,9

127,7

 

-1,7

si

Slovenien Slovenia

104,2

115,7

143,3

105,1

117,1

151,9

126,7

 

-16,6

sk

Slovakien Slovakia

103,6

108,5

119,3

104,1

108,9

122,2

101,2

 

-17,2

fi

Finland Finland

103,7

108,6

129,5

104,3

107,2

136,3

111,6

 

-18,1

se

Sverige Sweden

103,2

110,4

128,3

104,2

110,2

131,6

119,8

 

-9,0

uk

Storbritannien United Kingd.

103,8

115,3

145,4

104,2

115,8

153,6

133,6

 

-13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex. As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2010-03-16