Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2005 = 100

2006

2007

2008

Tredje kvartalet Third quarter 1)

 

 

 

2006

2007

2008

2009

Diff, %
08 - 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

129,9

195,1

177,2

127,7

217,7

163,7

102,1

 

-37,6

bg

Bulgarien Bulgaria

112,6

201,1

208,1

106,1

203,1

195,0

136,1

 

-30,2

cz

Tjeckien Czech Republic

106,4

158,6

184,2

104,3

157,2

172,5

107,2

 

-37,9

dk

Danmark Denmark

107,9

166,9

194,6

106,5

181,3

179,5

106,2

 

-40,8

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

112,5

182,9

153,5

112,2

176,7

147,8

102,0

 

-31,0

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

110,0

173,9

150,5

104,0

154,1

164,9

120,8

 

-26,7

es

Spanien Spain

101,0

144,1

143,2

92,7

142,7

144,3

105,2

 

-27,1

fr

Frankrike France

117,5

183,1

179,4

120,6

216,4

171,9

..

 

..

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

88,3

104,1

103,9

88,3

104,1

103,9

..

 

..

lv

Lettland Latvia

122,6

205,5

169,7

118,4

203,6

158,4

113,4

 

-28,4

lt

Litauen Lithuania

121,1

186,6

203,1

117,6

189,2

173,9

117,5

 

-32,4

lu

Luxemburg Luxembourg

115,5

184,7

124,1

115,5

184,7

124,1

88,5

 

-28,7

hu

Ungern Hungary

125,3

224,2

161,2

126,1

213,0

178,7

134,7

 

-24,6

mt

Malta Malta

..

..

..

..

..

..

..

 

..

nl

Nederländerna Netherlands

123,8

201,7

166,5

121,3

222,6

154,7

97,8

 

-36,8

at

Österrike Austria

128,5

217,1

155,2

112,5

187,1

183,2

118,9

 

-35,1

pl

Polen Poland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

pt

Portugal Portugal

106,9

145,0

145,3

91,5

138,3

163,6

123,2

 

-24,7

ro

Rumänien Rumania

99,1

188,8

229,2

95,4

209,9

214,5

154,4

 

-28,0

si

Slovenien Slovenia

111,0

176,3

165,0

106,5

170,7

169,6

98,3

 

-42,0

sk

Slovakien Slovakia

101,3

138,8

141,8

103,3

144,6

143,5

93,8

 

-34,6

fi

Finland Finland

108,7

149,1

171,4

104,9

154,2

168,6

95,3

 

-43,5

se

Sverige Sweden

114,1

192,1

167,7

112,8

206,9

154,3

103,6

 

-32,9

uk

Storbritannien United Kingd.

111,8

166,7

207,1

110,1

175,8

190,2

141,8

 

-25,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2010-03-15