Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Feb
Feb

2008

Feb
Feb

2009

Feb
Feb

2010

Feb
Feb

Diff, %

Feb 09-
Feb 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

107,1

129,2

139,6

124,6

-10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

119,9

120,2

134,0

146,3

+9,1

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

98,6

117,5

105,0

112,9

+7,5

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

97,7

121,1

105,9

115,6

+9,2

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

106,2

119,1

115,7

125,5

+8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

104,8

144,9

185,7

108,3

-41,7

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

105,1

152,4

202,5

115,6

-42,9

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

104,9

148,9

194,7

112,2

-42,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

133,7

102,8

104,2

113,8

+9,2

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

92,7

99,0

99,8

109,6

+9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

98,5

139,0

179,1

157,8

-11,9

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

109,7

123,0

146,4

138,4

-5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

103,4

111,3

118,1

120,2

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

111,2

147,1

136,4

129,7

-4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

104,6

107,6

112,1

116,6

+4,0

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

108,9

113,8

115,8

119,0

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,1

103,6

105,6

106,9

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

106,3

122,8

127,0

118,6

-6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

105,6

107,2

115,0

122,3

+6,4

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,9

112,8

121,0

105,2

108,8

119,6

123,2

+3,0

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,4

105,3

108,4

118,3

123,0

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

110,2

115,1

116,1

119,2

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,6

106,5

110,0

117,8

122,0

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,6

106,3

120,1

125,0

119,4

-4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.