Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Feb
Feb

2008

Feb
Feb

2009

Feb
Feb

2010

Feb
Feb

Diff, %

Feb 09-
Feb 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

123,6

134,4

230,9

157,5

114,9

-27,0

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

105,8

145,3

236,8

132,2

107,7

-18,5

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,6

143,0

195,0

118,5

87,5

-26,2

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,1

137,6

226,8

118,4

90,1

-23,9

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

109,9

133,9

229,3

137,0

114,0

-16,8

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,0

137,9

225,8

145,2

108,3

-24,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

122,1

111,7

178,7

148,7

126,2

-15,2

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

132,0

122,9

132,0

132,0

132,0

±0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

84,1

85,0

102,1

91,6

85,4

-6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

119,2

119,2

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

113,2

107,6

109,9

110,1

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

210,3

189,1

175,9

157,0

-10,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

126,7

±0,0

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

191,2

174,6

164,9

149,9

-9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

100,9

102,4

107,8

105,8

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,2

124,7

148,4

128,0

114,2

-10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

112,2

120,2

110,3

117,0

+6,1

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

112,5

120,2

109,9

117,7

+7,1

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

119,0

118,0

101,7

-13,8

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

93,2

93,6

115,7

108,9

-5,9

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

114,6

126,0

119,5

117,0

-2,1

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

98,4

130,2

132,0

130,2

-1,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

141,5

168,5

185,2

181,5

-2,0

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

104,7

113,7

120,8

119,9

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

128,8

103,9

99,0

133,6

106,4

109,0

+2,4

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

110,5

142,1

144,7

143,5

-0,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

113,0

100,1

104,5

121,0

+15,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,9

106,8

100,8

132,6

109,8

112,8

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,9

113,4

102,5

124,2

114,6

115,9

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

130,1

114,9

111,1

133,5

119,8

115,2

-3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.