Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Feb
Feb

2008
Feb
Feb

2009
Feb
Feb

2010
Feb
Feb

Diff, %1)
Feb 09-
Feb 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

107,8

128,3

122,7

103,6

130,0

123,9

121,8

-1,7

Mjukt bröd Bread

14,4

108,6

122,0

121,1

102,7

120,5

122,0

118,1

-3,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

168,4

200,4

177,3

171,8

257,7

194,2

136,6

-29,6

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

104,7

128,3

122,6

119,0

-2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,8

103,7

111,8

109,6

100,2

112,8

111,2

108,8

-2,2

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

102,8

S

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,4

102,3

126,7

S

103,1

120,6

S

136,0

-1,1

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

102,2

117,2

114,3

99,7

115,3

117,7

113,3

-3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

120,4

138,5

140,3

115,7

131,1

140,7

131,2

-6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

100,3

114,8

111,1

102,2

107,6

105,4

106,1

+0,7

Griskött Pig meat

3,7

109,4

117,7

119,4

105,3

106,8

112,6

116,0

+3,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

97,8

112,9

104,4

92,9

113,2

108,1

105,9

-2,0

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

111,7

S

S

S

Kött Meat

12,7

102,3

115,2

111,8

100,7

109,2

108,4

108,9

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,8

102,0

104,9

106,3

102,4

103,6

107,0

104,8

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,5

102,1

109,2

108,5

101,7

105,9

107,6

106,5

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

101,1

110,9

113,2

110,4

-2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

102,3

116,3

116,2

113,1

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.