Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Feb
Feb

2008
Feb
Feb

2009
Feb
Feb

2010
Feb
Feb

Diff, %1)
Feb 09-
Feb 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

98,7

107,7

111,8

111,7

 

+0,0

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

102,0

113,1

118,1

120,6

 

+2,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

126,2

128,5

139,0

135,3

 

-2,6

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

100,4

102,0

101,5

104,9

 

+3,3

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

101,2

111,7

114,0

111,8

 

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

101,8

111,4

115,9

116,6

 

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,2

108,2

110,3

110,6

 

+0,3

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

99,6

104,3

105,9

105,9

 

+0,0

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

95,7

102,9

104,4

103,8

 

-0,6

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

99,5

113,0

115,7

115,3

 

-0,3

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

98,4

104,4

107,0

109,2

 

+2,1

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

99,6

108,9

111,2

111,5

 

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

103,0

113,6

120,4

125,1

 

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

107,5

113,6

125,3

127,7

 

+1,9

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

102,9

107,8

114,5

115,8

 

+1,2

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

97,9

106,6

109,4

110,8

 

+1,3

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

103,5

97,1

104,0

109,3

 

+5,2

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

104,1

109,3

117,0

119,2

 

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

100,7

103,1

109,3

108,7

 

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

102,0

105,5

112,4

112,9

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

100,9

107,4

112,1

112,6

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

101,2

108,7

113,4

114,0

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.