Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8a. Agricultural Absolute Prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2006

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

Note

Products

 

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål1) Cereals1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Höstvete Soft wheat

103,3

173,4

178,6

113,6

125,0

212,7

149,9

103,9

AP

Råg Rye

102,8

187,3

140,3

80,5

124,3

204,9

107,0

81,4

AP

Korn Barley

99,0

179,9

144,4

90,6

125,7

204,6

113,4

92,2

AP

Foderkorn Fodder barley

91,6

161,1

126,9

88,6

110,7

183,0

109,3

91,1

AP

Maltkorn Malting barley

116,3

223,8

185,3

95,3

160,8

254,9

122,9

94,7

AP

Havre Oats

101,8

147,1

113,9

76,4

118,1

161,0

97,8

72,2

AP

Rågvete Triticale

92,2

161,7

118,8

90,8

110,7

189,5

113,2

94,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor Industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Raps2) Rape2)

221,3

308,8

313,0

246,9

.

.

.

.

AP

Sockerbetor3) Sugar beets3)

30,3

27,6

27,0

27,6

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tulpaner, priser per 100 st4)
Tulips, prices per 100 items4)

193,1

193,8

194,2

205,4

192,6

192,8

204,7

205,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveransorter, vanligen s.k. nollorter. Priserna avser vara av normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvaliteter. The prices concern the latest harvests, are preliminary and can therefore be revised later. Prices are collected at several deliveral places usually called "base places" (no increase or decrease due to transport distance). It refers to cereals with a water content of 14 % and for Winter Wheat with a protein content of 11 %. Annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2)      Avser 9 % vattenhalt, fritt Karlshamn. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The price refers to 9 % water content, ex-Karlshamn and is calculated only for September to December.

3)      Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Fr.o.m. år 2006 avser priset EUs minimipris för sockerbetor. Pris redovisas endast för månaderna september till december. Average price för beets at sugar content 16 %. From the year 2006 the price refers to EU:s minimum price for sugar beets. Prices are calculated only for September to December.

4)      Pris redovisas endast för månaderna december till april. Prices are calculated only for December to April.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).