Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Mar
Mar

2008

Mar
Mar

2009

Mar
Mar

2010

Mar
Mar

Diff, %

Mar 09-
Mar 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

107,1

129,2

140,4

126,2

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

116,2

119,3

132,3

135,6

+2,4

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

100,0

124,4

104,3

115,5

+10,7

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

102,6

125,3

105,4

120,0

+13,9

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

106,3

122,7

114,7

123,6

+7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

105,6

147,0

185,7

108,3

-41,7

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

106,1

155,0

202,5

116,2

-42,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

105,9

151,3

194,7

112,5

-42,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

94,2

104,0

113,0

104,6

-7,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

92,5

99,8

108,7

103,9

-4,3

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

99,2

144,5

166,9

126,0

-24,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

96,9

126,6

143,2

116,7

-18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

105,8

111,3

118,2

122,7

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

111,4

150,1

138,9

129,5

-6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

105,4

109,6

112,6

116,4

+3,4

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

109,7

114,2

115,7

119,3

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,4

104,1

105,6

107,1

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

106,3

124,6

127,4

117,9

-7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

105,6

107,5

117,8

122,3

+3,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,9

112,8

121,0

105,2

109,6

120,4

123,2

+2,3

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,4

105,3

109,0

119,7

123,0

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

111,2

115,6

115,9

119,6

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,6

106,7

110,6

118,8

122,1

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,6

106,4

121,7

125,6

118,8

-5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.