Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Mar
Mar

2008

Mar
Mar

2009

Mar
Mar

2010

Mar
Mar

Diff, %

Mar 09-
Mar 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

123,6

134,8

231,5

148,4

106,7

-28,1

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

105,8

145,7

236,7

128,1

104,9

-18,1

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,6

143,5

195,4

111,1

84,7

-23,7

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,1

138,0

227,0

120,6

88,5

-26,6

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

109,9

134,4

229,6

128,7

113,2

-12,1

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,0

138,4

225,9

137,4

102,8

-25,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

122,1

111,8

179,2

146,0

124,1

-15,0

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

132,0

122,9

132,0

132,0

132,0

±0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

84,1

85,0

102,3

90,8

84,8

-6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

119,2

119,2

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

118,8

113,6

139,5

137,8

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

218,5

186,2

168,7

157,0

-6,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

198,0

172,3

159,0

149,9

-5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

101,9

103,4

106,6

113,4

+6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,2

126,8

149,3

130,0

118,4

-8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

112,2

128,0

111,4

117,0

+5,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

112,5

128,0

111,1

117,7

+5,9

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

129,9

118,0

101,7

-13,8

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

93,2

100,6

117,5

102,6

-12,7

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

134,0

139,7

136,3

133,9

-1,8

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

98,4

135,4

132,0

130,2

-1,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

148,8

168,5

185,2

194,2

+4,8

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

105,5

120,4

122,2

118,3

-3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

128,8

103,9

98,7

133,6

99,0

109,7

+10,8

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

110,1

142,9

141,1

143,3

+1,5

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

113,0

100,1

104,5

121,0

+15,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,9

106,8

100,5

132,7

103,2

113,4

+9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,9

113,4

102,7

127,2

111,6

115,6

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

130,1

114,9

111,9

135,7

118,7

116,6

-1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.