Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Mar
Mar

2008
Mar
Mar

2009
Mar
Mar

2010
Mar
Mar

Diff, %1)
Mar 09-
Mar 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

107,8

128,3

122,7

105,1

129,7

123,1

117,7

-4,4

Mjukt bröd Bread

14,4

108,6

122,0

121,1

106,8

120,6

122,4

117,6

-3,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

168,4

200,4

177,3

188,0

157,8

194,2

138,4

-28,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

107,9

124,3

122,4

117,1

-4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,8

103,7

111,8

109,6

99,9

113,2

110,0

108,6

-1,2

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

103,9

S

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,4

102,3

126,7

S

98,1

131,2

S

138,6

-0,3

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

102,2

117,2

114,3

99,2

118,8

116,3

113,3

-2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

120,4

138,5

140,3

117,1

136,9

140,5

129,5

-7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

100,3

114,8

111,1

103,3

114,7

106,8

108,7

+1,8

Griskött Pig meat

3,7

109,4

117,7

119,4

106,8

110,0

111,7

116,3

+4,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

97,8

112,9

104,4

93,7

112,3

104,9

104,4

-0,5

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

Kött Meat

12,7

102,3

115,2

111,8

101,7

113,2

107,9

109,7

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,8

102,0

104,9

106,3

102,2

104,9

107,2

104,9

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,5

102,1

109,2

108,5

102,0

108,3

107,5

106,9

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

101,0

113,9

112,5

110,5

-1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

103,3

117,2

115,7

112,6

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.