Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Mar
Mar

2008
Mar
Mar

2009
Mar
Mar

2010
Mar
Mar

Diff, %1)
Mar 09-
Mar 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

99,0

108,9

111,9

111,8

 

-0,1

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

103,3

115,5

118,6

120,5

 

+1,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

128,1

129,0

139,5

133,3

 

-4,5

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

100,6

101,8

102,4

104,9

 

+2,5

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

101,3

111,5

114,2

112,6

 

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

102,6

112,9

116,2

116,6

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,3

108,8

110,2

110,6

 

+0,4

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

99,8

104,2

106,3

106,2

 

-0,1

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

97,5

103,0

104,9

104,4

 

-0,4

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

99,8

113,7

115,9

115,6

 

-0,2

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

99,0

105,2

107,7

109,2

 

+1,4

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

99,9

109,5

111,4

111,6

 

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

101,7

114,9

120,8

125,2

 

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

106,9

122,6

125,2

128,1

 

+2,3

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

103,0

108,4

114,2

114,3

 

+0,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

97,6

107,6

109,4

110,9

 

+1,4

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

102,1

96,6

103,0

109,2

 

+6,0

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

103,7

113,3

116,8

118,9

 

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

100,7

103,8

109,0

108,7

 

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

101,8

107,6

112,1

112,8

 

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

100,9

108,8

112,1

112,7

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

101,5

110,1

113,5

114,0

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.