Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2005 = 100

2007

2008

2009

Fjärde kvartalet Fourth quarter 1

 

 

 

2006

2007

2008

2009

Diff, %
08-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

116,4

133,2

118,5

107,3

124,5

129,1

116,3

 

-9,9

bg

Bulgarien Bulgaria

114,1

130,1

131,1

105,1

120,0

131,0

130,9

 

-0,1

cz

Tjeckien Czech Republic

106,3

116,3

108,6

101,2

111,4

113,6

105,0

 

-7,6

dk

Danmark Denmark

110,7

129,9

120,6

103,8

120,1

128,6

115,7

 

-10,0

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

115,5

127,5

118,1

109,4

120,5

126,8

114,4

 

-9,8

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

110,5

122,6

115,4

105,0

116,4

119,3

115,0

 

-3,6

es

Spanien Spain

111,2

127,9

115,9

104,7

119,0

123,9

113,4

 

-8,5

fr

Frankrike France

108,9

127,5

116,8

103,6

114,2

124,1

113,3

 

-8,7

it

Italien Italy

110,4

123,5

119,9

105,1

115,8

122,3

119,5

 

-2,3

cy

Cypern Cyprus

115,7

125,9

..

108,1

124,9

122,3

..

 

..

lv

Lettland Latvia

124,6

147,8

137,3

111,7

132,3

149,0

133,2

 

-10,6

lt

Litauen Lithuania

124,5

160,6

120,1

115,6

133,2

150,3

113,7

 

-24,4

lu

Luxemburg Luxembourg

109,0

119,4

113,4

103,4

113,5

119,5

111,7

 

-6,5

hu

Ungern Hungary

118,6

137,3

129,3

109,1

128,5

131,8

126,4

 

-4,1

mt

Malta Malta

108,8

129,1

121,5

103,2

117,8

129,2

121,4

 

-6,0

nl

Nederländerna Netherlands

114,1

123,0

112,9

109,2

118,9

122,0

110,3

 

-9,6

at

Österrike Austria

108,3

118,1

115,1

103,1

112,4

118,0

113,5

 

-3,8

pl

Polen Poland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

pt

Portugal Portugal

..

..

123,3

..

..

..

122,3

 

..

ro

Rumänien Rumania

..

135,4

129,8

..

..

126,9

128,5

 

+1,3

si

Slovenien Slovenia

112,2

132,4

125,3

104,1

119,9

130,1

123,2

 

-5,3

sk

Slovakien Slovakia

108,2

118,4

103,7

105,1

113,2

114,6

103,8

 

-9,4

fi

Finland Finland

108,4

125,4

115,2

104,3

112,8

126,3

111,9

 

-11,4

se

Sverige Sweden

109,8

125,2

121,6

104,5

116,1

127,2

118,5

 

-6,8

uk

Storbritannien United Kingdom

113,8

139,5

..

105,2

122,2

139,4

130,6

 

-6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex. As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.2010-05-11