Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2005 = 100

2007

2008

2009

Fjärde kvartalet Fourth quarter 1

 

 

 

2006

2007

2008

2009

Diff, %
08-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

113,8

112,8

100,1

112,5

114,8

105,0

96,2

 

-8,4

bg

Bulgarien Bulgaria

135,8

151,8

120,4

110,1

144,6

128,3

113,7

 

-11,4

cz

Tjeckien Czech Republic

114,3

123,7

94,4

106,9

129,3

105,7

90,1

 

-14,8

dk

Danmark Denmark

107,9

120,2

101,1

101,4

112,2

109,6

101,7

 

-7,2

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

119,6

125,0

97,0

107,1

141,1

122,9

97,5

 

-20,7

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

118,9

114,9

112,4

107,4

133,0

111,5

119,5

 

+7,2

es

Spanien Spain

103,9

107,1

95,0

97,8

113,3

102,5

93,2

 

-9,1

fr

Frankrike France

117,3

124,3

108,4

109,2

128,7

113,7

105,4

 

-7,3

it

Italien Italy

113,4

120,9

110,2

105,5

123,6

118,1

108,7

 

-8,0

cy

Cypern Cyprus

115,2

130,4

..

110,3

114,3

126,6

..

 

..

lv

Lettland Latvia

137,7

140,6

110,8

113,1

140,4

126,1

107,7

 

-14,6

lt

Litauen Lithuania

124,6

137,0

106,7

107,1

137,1

118,5

106,1

 

-10,5

lu

Luxemburg Luxembourg

114,2

117,7

97,3

105,6

122,7

112,1

100,3

 

-10,5

hu

Ungern Hungary

150,4

135,2

122,2

115,9

176,5

120,6

120,2

 

-0,3

mt

Malta Malta

107,7

111,8

117,8

102,7

113,7

115,2

113,0

 

-1,9

nl

Nederländerna Netherlands

114,1

113,7

102,1

114,7

121,1

111,1

102,9

 

-7,4

at

Österrike Austria

115,7

119,6

105,4

107,6

121,5

111,8

102,7

 

-8,1

pl

Polen Poland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

pt

Portugal Portugal

109,0

112,7

105,3

107,8

113,2

109,7

101,3

 

-7,7

ro

Rumänien Rumania

128,6

147,7

137,6

100,8

146,5

136,9

134,8

 

-1,5

si

Slovenien Slovenia

114,6

131,2

112,1

110,5

129,7

136,9

112,4

 

-17,9

sk

Slovakien Slovakia

109,7

115,7

86,4

101,8

124,9

98,1

82,6

 

-15,8

fi

Finland Finland

110,7

120,9

109,0

108,6

116,0

123,1

104,2

 

-15,4

se

Sverige Sweden

119,7

130,1

114,9

106,7

124,2

122,8

111,4

 

-9,3

uk

Storbritannien United Kingdom

118,8

143,3

..

106,9

131,3

137,6

133,1

 

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2010-05-11