Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Apr
Apr

2008

Apr
Apr

2009

Apr
Apr

2010

Apr
Apr

Diff, %

Apr 09-
Apr 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,4

135,5

219,1

143,4

117,5

-18,1

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,4

147,2

222,0

126,5

111,7

-11,7

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,7

145,2

187,2

107,2

86,4

-19,4

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,4

139,6

216,4

111,0

98,4

-11,4

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,5

136,0

215,8

127,1

118,7

-6,6

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,6

139,4

213,9

133,1

111,0

-16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,0

112,6

167,9

149,9

137,9

-8,0

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,6

85,3

98,7

92,2

89,2

-3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

119,2

119,2

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

123,6

116,4

119,4

130,3

+9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

225,3

171,2

165,8

174,3

+5,1

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

203,6

159,9

156,6

164,1

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

100,3

100,9

104,8

109,0

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

128,3

144,3

125,1

120,9

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

109,7

129,9

112,3

117,1

+4,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

109,9

129,9

112,1

117,7

+5,0

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

129,9

117,9

104,2

-11,7

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

93,2

102,4

119,3

103,0

-13,7

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

134,0

149,4

146,9

138,0

-6,0

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

98,5

140,2

132,0

129,3

-2,1

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

148,8

168,5

185,2

194,2

+4,8

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

104,6

122,5

123,5

118,5

-4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

99,0

125,0

101,7

111,6

+9,8

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

111,9

142,2

143,6

144,9

+0,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

106,0

98,2

104,5

117,8

+12,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

100,6

125,1

105,7

115,0

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

102,3

124,0

113,5

116,5

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

112,3

131,8

118,0

118,2

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.