Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Apr
Apr

2008
Apr
Apr

2009
Apr
Apr

2010
Apr
Apr

Diff, %1)
Apr 09-
Apr 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

107,8

128,3

122,7

104,9

130,3

125,4

118,2

-5,7

Mjukt bröd Bread

14,4

108,6

122,0

121,1

107,0

121,5

122,4

118,1

-3,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

168,4

200,4

177,3

159,6

183,2

194,2

141,7

-27,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

107,3

125,9

124,5

118,1

-5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,8

103,7

111,8

109,6

100,0

111,9

109,5

108,7

-0,8

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

102,8

S

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,4

102,3

126,7

S

100,3

125,1

S

135,5

+1,6

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

102,2

117,2

114,3

99,5

117,7

114,8

113,1

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

120,4

138,5

140,3

116,1

135,8

137,6

129,3

-6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

100,3

114,8

111,1

98,8

119,8

111,6

111,1

-0,4

Griskött Pig meat

3,7

109,4

117,7

119,4

107,2

112,8

113,3

116,1

+2,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

97,8

112,9

104,4

95,6

111,4

105,5

106,5

+0,9

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

114,6

S

S

S

Kött Meat

12,7

102,3

115,2

111,8

100,3

115,6

110,6

111,3

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,8

102,0

104,9

106,3

102,9

103,6

106,9

105,5

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,5

102,1

109,2

108,5

101,8

108,5

108,4

107,8

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

101,1

113,4

112,2

110,9

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

103,1

117,3

116,2

113,2

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.