Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Apr
Apr

2008
Apr
Apr

2009
Apr
Apr

2010
Apr
Apr

Diff, %1)
Apr 09-
Apr 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

99,0

109,6

111,8

111,7

 

-0,2

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

103,2

116,2

119,1

120,8

 

+1,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

130,6

128,1

135,0

136,8

 

+1,4

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

100,6

101,6

102,4

103,9

 

+1,5

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

101,3

111,0

114,0

112,4

 

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

102,7

113,3

116,2

116,8

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,4

108,8

110,2

110,2

 

+0,1

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

97,7

104,4

105,9

105,9

 

+0,0

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

95,5

102,9

103,7

103,9

 

+0,1

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

99,9

114,3

115,7

115,0

 

-0,6

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

99,3

105,9

107,6

109,3

 

+1,6

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

99,7

109,9

111,2

111,2

 

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

102,8

114,6

118,7

124,6

 

+5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

107,2

125,3

124,5

127,3

 

+2,3

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

103,4

109,2

112,2

114,4

 

+2,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

97,0

106,4

108,5

109,5

 

+1,0

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

100,5

98,9

104,6

108,4

 

+3,6

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

103,6

114,6

115,9

118,2

 

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

101,1

104,4

108,9

108,7

 

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

102,0

108,5

111,7

112,5

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

101,0

109,3

111,7

112,3

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

101,6

110,6

113,2

113,8

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.