Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1007

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Maj
May

2008

Maj
May

2009

Maj
May

2010

Maj
May

Diff, %

Maj 09-
Maj 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

108,0

129,2

140,4

126,2

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

111,0

118,9

128,4

127,5

-0,7

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

96,0

134,1

106,0

120,4

+13,6

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

106,7

136,8

107,9

129,0

+19,6

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

103,2

129,0

114,5

124,4

+8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

106,9

167,2

151,3

99,7

-34,1

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

106,4

188,7

144,3

116,0

-19,7

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

106,7

178,7

147,6

108,4

-26,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

95,7

104,0

113,0

102,3

-9,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

93,7

99,8

108,7

101,2

-6,9

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

106,4

147,9

166,9

109,3

-34,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

101,6

128,6

143,2

106,2

-25,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

105,8

120,7

119,3

122,7

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

113,7

151,0

139,5

128,2

-8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

105,6

110,2

114,6

116,5

+1,6

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

112,9

117,4

116,9

122,7

+5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,8

105,0

106,0

107,4

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

106,9

129,0

123,3

117,3

-4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

105,8

108,5

117,8

120,9

+2,6

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,9

112,8

121,0

105,2

110,6

120,7

122,9

+1,8

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,4

105,4

110,0

119,9

122,4

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

113,9

118,1

116,4

122,7

+5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,6

107,5

112,0

119,1

122,4

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,6

107,0

125,4

122,4

118,4

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.