Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1007

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Maj
May

2008

Maj
May

2009

Maj
May

2010

Maj
May

Diff, %

Maj 09-
Maj 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,5

147,0

205,2

151,1

122,1

-19,1

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,5

162,2

202,1

130,6

110,1

-15,7

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,9

137,4

169,6

107,0

86,3

-19,4

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,6

147,9

188,6

105,7

106,8

+1,0

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,7

148,8

205,2

127,4

119,2

-6,5

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,7

148,7

199,7

140,0

113,3

-19,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,1

116,6

176,2

164,1

132,2

-19,4

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,6

86,5

101,3

96,7

87,4

-9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

119,2

119,2

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

94,8

104,7

123,0

140,0

+13,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

225,3

171,2

165,8

174,4

+5,1

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

203,6

159,9

156,6

164,2

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

103,2

103,4

108,4

114,3

+5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

126,4

139,1

128,6

123,7

-3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

104,7

127,7

112,1

121,9

+8,7

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

104,7

127,6

112,0

122,5

+9,3

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

129,9

114,0

107,9

-5,3

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

93,2

107,7

121,8

105,2

-13,6

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

135,6

152,5

152,5

148,9

-2,4

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

102,0

140,2

132,0

129,3

-2,1

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

148,8

168,5

185,2

194,2

+4,8

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

103,2

124,0

124,5

121,3

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

99,0

125,0

102,0

111,6

+9,4

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

114,3

147,6

143,8

144,0

+0,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

106,0

98,2

104,5

117,8

+12,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

100,8

125,6

106,0

114,9

+8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

101,8

124,9

114,2

117,7

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

111,3

130,3

119,7

120,0

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.