Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1007

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Maj
May

2008
Maj
May

2009
Maj
May

2010
Maj
May

Diff, %1)
Maj 09-
Maj 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

107,8

128,3

122,7

104,8

130,3

124,0

118,1

-4,8

Mjukt bröd Bread

14,4

108,6

122,0

121,1

106,9

122,6

122,3

117,6

-3,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

168,4

200,4

177,3

180,5

159,1

194,2

141,7

-27,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

108,5

125,4

124,1

117,9

-4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,8

103,7

111,8

109,6

100,3

111,9

109,7

111,1

+1,3

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

104,3

S

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,4

102,3

126,7

S

105,2

126,4

S

136,6

+0,5

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

102,2

117,2

114,3

99,9

117,7

114,6

115,4

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

120,4

138,5

140,3

119,8

139,7

140,6

129,1

-8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

100,3

114,8

111,1

99,9

119,9

116,1

116,4

+0,3

Griskött Pig meat

3,7

109,4

117,7

119,4

109,4

117,7

118,9

117,2

-1,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

97,8

112,9

104,4

94,8

112,5

106,9

104,0

-2,7

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

Kött Meat

12,7

102,3

115,2

111,8

101,3

117,4

114,6

113,2

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,8

102,0

104,9

106,3

101,9

102,4

106,8

105,1

-1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,5

102,1

109,2

108,5

101,6

108,6

110,0

108,3

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

101,3

113,6

112,9

112,2

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

103,6

117,3

116,6

114,1

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.