Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1007

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2005 = 100

2007

2008

2009

Första kvartalet First quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

113,8

112,8

100,1

109,3

119,4

109,4

105,6

 

-3,5

bg

Bulgarien Bulgaria

135,8

151,8

120,4

117,2

161,1

131,1

124,5

 

-5,0

cz

Tjeckien Czech Republic

114,3

123,7

94,4

107,0

134,5

97,8

93,4

 

-4,5

dk

Danmark Denmark

107,9

120,2

101,1

101,6

119,3

101,7

..

 

..

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

119,6

125,0

97,0

105,5

130,4

103,0

104,8

 

+1,7

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

118,9

114,9

112,4

104,6

113,4

110,4

109,7

 

-0,6

es

Spanien Spain

103,9

107,1

95,0

100,6

110,2

102,8

..

 

..

fr

Frankrike France

117,3

124,3

108,4

108,3

133,2

114,9

110,0

 

-4,3

it

Italien Italy

113,4

120,9

110,2

103,0

119,9

114,2

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

115,2

130,4

..

120,0

144,3

..

..

 

..

lv

Lettland Latvia

137,7

140,6

110,8

125,0

150,9

123,0

119,8

 

-2,6

lt

Litauen Lithuania

124,6

137,0

106,7

118,1

156,0

112,2

119,0

 

+6,1

lu

Luxemburg Luxembourg

114,2

117,7

97,3

102,2

123,0

100,1

98,9

 

-1,2

hu

Ungern Hungary

150,4

135,2

122,2

117,5

154,0

122,8

120,5

 

-1,9

mt

Malta Malta

107,7

111,8

117,8

102,8

117,2

129,6

107,1

 

-17,4

nl

Nederländerna Netherlands

114,1

113,7

102,1

115,9

121,2

107,7

106,6

 

-1,0

at

Österrike Austria

115,7

119,6

105,4

105,5

122,7

109,1

106,4

 

-2,5

pl

Polen Poland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

pt

Portugal Portugal

109,0

112,7

105,3

109,9

112,1

113,1

111,4

 

-1,5

ro

Rumänien Rumania

128,6

147,7

137,6

119,1

164,5

147,5

146,3

 

-0,8

si

Slovenien Slovenia

114,6

131,2

112,1

106,9

131,1

120,4

107,7

 

-10,5

sk

Slovakien Slovakia

109,7

115,7

86,4

99,9

118,9

91,7

83,9

 

-8,5

fi

Finland Finland

110,7

120,9

109,0

108,5

117,9

117,4

105,3

 

-10,3

se

Sverige Sweden

119,7

130,1

114,9

111,8

133,8

119,6

117,2

 

-2,0

uk

Storbritannien United Kingdom

118,8

143,3

..

110,5

144,5

139,9

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2010-06-09