Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Juni
June

2008

Juni
June

2009

Juni
June

2010

Juni
June

Diff, %

Juni 09-
Juni 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,5

147,0

192,9

151,1

119,6

-20,8

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,5

162,3

198,6

131,6

109,2

-17,0

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,9

137,4

164,5

114,0

81,7

-28,3

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,6

147,9

181,9

114,7

103,5

-9,8

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,7

148,8

196,1

126,5

119,2

-5,8

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,7

148,8

190,4

141,2

111,0

-21,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,1

116,6

178,8

162,4

139,5

-14,1

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,6

86,5

102,1

96,2

89,7

-6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

119,2

119,2

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

91,3

108,1

120,1

143,4

+19,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

189,4

413,7

272,8

331,3

+21,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

174,1

359,0

244,4

292,9

+19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

101,9

102,9

107,9

113,1

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

122,4

159,3

138,1

138,1

±0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

103,8

126,4

106,8

118,6

+11,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

103,7

126,2

106,8

119,0

+11,5

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

129,9

107,1

107,9

+0,7

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

93,2

115,5

123,4

108,8

-11,9

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

132,4

146,2

143,0

142,6

-0,3

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

102,0

142,9

132,4

129,3

-2,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

145,4

168,5

185,2

194,2

+4,8

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

102,5

127,1

123,2

121,5

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

99,4

119,1

102,4

120,1

+17,3

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

114,0

148,2

144,5

140,5

-2,7

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

99,5

102,7

78,4

132,7

+69,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

100,7

120,9

105,0

122,6

+16,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

101,5

123,6

113,0

122,2

+8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

109,6

137,3

122,6

128,3

+4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.