Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Juni
June

2008
Juni
June

2009
Juni
June

2010
Juni
June

Diff, %1)
Juni 09-
Juni10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

99,5

110,2

111,9

111,1

 

-0,8

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

103,7

115,8

119,3

121,2

 

+1,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

124,2

147,0

119,7

147,9

 

+23,6

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

100,7

101,0

106,1

103,1

 

-2,8

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

100,8

112,1

113,2

113,1

 

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

102,7

114,6

115,6

117,3

 

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,4

109,2

110,0

112,0

 

+1,8

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

100,0

104,9

106,0

106,2

 

+0,2

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

95,5

104,3

104,3

106,1

 

+1,8

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

100,2

115,0

116,3

117,2

 

+0,8

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

99,4

106,2

108,7

109,1

 

+0,4

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

100,0

110,4

111,5

112,8

 

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

103,5

117,0

120,3

124,8

 

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

108,1

128,3

127,2

129,7

 

+1,9

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

104,1

112,8

117,2

115,9

 

-1,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

96,3

108,9

108,1

109,9

 

+1,7

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

101,2

100,0

109,2

109,0

 

-0,2

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

104,0

117,5

118,6

119,6

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

100,9

105,1

109,4

108,5

 

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

102,1

110,0

113,2

113,0

 

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

101,2

110,4

112,6

113,3

 

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

101,7

111,8

113,6

114,6

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.