Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2005 = 100

2007

2008

2009

Första kvartalet First quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

116,4

133,2

118,5

110,7

131,1

120,6

113,7

 

-5,7

bg

Bulgarien Bulgaria

114,1

130,1

131,1

108,6

127,4

129,8

131,4

 

+1,2

cz

Tjeckien Czech Republic

106,3

116,3

108,6

102,7

115,4

111,4

105,4

 

-5,4

dk

Danmark Denmark

110,7

129,9

120,6

105,1

127,5

125,3

116,8

 

-6,8

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

115,5

127,5

118,1

112,0

125,4

120,9

116,2

 

-3,9

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

110,5

122,6

115,4

106,7

121,1

115,8

116,9

 

+0,9

es

Spanien Spain

111,2

127,9

115,9

105,7

125,2

117,9

114,3

 

-3,1

fr

Frankrike France

108,9

127,5

116,8

105,0

118,8

121,2

113,9

 

-6,0

it

Italien Italy

110,4

123,5

119,9

107,4

121,2

120,2

121,6

 

+1,2

cy

Cypern Cyprus

115,7

125,9

..

109,3

142,9

..

..

 

..

lv

Lettland Latvia

124,6

147,8

137,3

117,0

143,2

140,6

131,8

 

-6,3

lt

Litauen Lithuania

124,5

160,6

120,1

124,7

157,4

134,8

110,6

 

-18,0

lu

Luxemburg Luxembourg

109,0

119,4

113,4

105,4

116,7

117,0

112,9

 

-3,5

hu

Ungern Hungary

118,6

137,3

129,3

110,3

137,1

130,3

129,4

 

-0,7

mt

Malta Malta

108,8

129,1

121,5

103,4

126,8

120,9

122,9

 

+1,7

nl

Nederländerna Netherlands

114,1

123,0

112,9

110,3

120,8

116,3

112,1

 

-3,6

at

Österrike Austria

108,3

118,1

115,1

105,2

115,6

115,2

115,2

 

±0,0

pl

Polen Poland

106,7

118,5

120,6

102,4

113,9

119,3

120,3

 

+0,8

pt

Portugal Portugal

110,7

126,2

123,3

107,9

123,6

124,2

122,4

 

-1,4

ro

Rumänien Romania

..

135,4

129,8

..

142,3

129,2

136,1

 

+5,3

si

Slovenien Slovenia

112,2

132,4

125,3

106,5

127,7

126,9

123,7

 

-2,5

sk

Slovakien Slovakia

108,2

118,4

103,7

105,7

118,6

105,4

100,5

 

-4,6

fi

Finland Finland

108,4

125,4

115,2

105,4

118,3

119,5

114,5

 

-4,2

se

Sverige Sweden

109,8

125,2

121,6

106,2

120,4

125,5

118,8

 

-5,3

uk

Storbritannien United Kingdom

113,8

139,5

..

108,2

132,4

137,9

122,5

 

-11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.2010-08-23