Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2005 = 100

2007

2008

2009

Första kvartalet First quarter

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Diff, %
09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

..

..

..

..

..

..

..

 

..

be

Belgien Belgium

113,8

112,8

100,1

109,3

119,4

109,4

105,6

 

-3,5

bg

Bulgarien Bulgaria

135,8

151,8

120,4

117,2

161,1

131,1

124,5

 

-5,0

cz

Tjeckien Czech Republic

114,3

123,7

94,4

107,0

134,5

97,8

93,4

 

-4,5

dk

Danmark Denmark

107,9

120,2

101,1

101,6

119,3

101,7

99,4

 

-2,3

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

119,6

125,0

97,0

105,5

130,4

103,0

104,8

 

+1,7

ie

Irland Ireland

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

118,9

114,9

112,4

104,6

113,4

110,4

109,7

 

-0,6

es

Spanien Spain

103,9

107,1

95,0

100,6

110,2

102,8

103,4

 

+0,6

fr

Frankrike France

117,3

124,3

108,4

108,3

133,2

114,9

110,0

 

-4,3

it

Italien Italy

113,4

120,9

110,2

103,0

119,9

114,2

107,1

 

-6,2

cy

Cypern Cyprus

115,2

130,4

..

120,0

144,3

..

..

 

..

lv

Lettland Latvia

137,7

140,6

110,8

125,0

150,9

123,0

119,8

 

-2,6

lt

Litauen Lithuania

124,6

137,0

106,7

118,1

156,0

112,2

119,0

 

+6,1

lu

Luxemburg Luxembourg

114,2

117,7

97,3

102,2

123,0

100,1

98,9

 

-1,2

hu

Ungern Hungary

150,4

135,2

122,2

117,5

154,0

122,8

120,5

 

-1,9

mt

Malta Malta

107,7

111,8

117,8

102,8

117,2

129,6

107,1

 

-17,4

nl

Nederländerna Netherlands

114,1

113,7

102,1

115,9

121,2

107,7

106,6

 

-1,0

at

Österrike Austria

115,7

119,6

105,4

105,5

122,7

109,1

106,4

 

-2,5

pl

Polen Poland

122,2

120,5

113,0

112,8

125,7

114,9

116,5

 

+1,4

pt

Portugal Portugal

108,8

111,7

105,0

109,6

111,7

112,7

111,4

 

-1,2

ro

Rumänien Romania

128,6

147,7

137,6

119,1

164,5

147,5

146,3

 

-0,8

si

Slovenien Slovenia

114,6

131,2

112,1

106,9

131,1

120,4

107,7

 

-10,5

sk

Slovakien Slovakia

109,7

115,7

86,4

99,9

118,9

91,7

83,9

 

-8,5

fi

Finland Finland

110,7

120,9

108,5

108,5

117,9

116,9

104,9

 

-10,3

se

Sverige Sweden

119,7

130,1

114,9

111,8

133,8

119,6

117,2

 

-2,0

uk

Storbritannien United Kingdom

118,8

143,3

 

110,5

144,5

139,9

138,1

 

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2010-08-23