Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1009

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2006

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

Note

Products

 

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett) 1)
Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

279

303

358

297

282

356

290

344

AP

Mjölk (3,7 % fett) 2)
Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

267

291

343

285

270

340

277

331

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3) Raw cows´milk (actual fat content) 3)

279

304

358

299

278

348

285

337

 

A-ägg burhöns4) Eggs from caged hens4)

864

947

1169

1159

933

1175

1146

1116

 

A-ägg frigående höns5)
Barn eggs5)

953

1054

1299

1294

1015

1308

1275

1253

 

Ekologiska ägg6) Ecological eggs6)

1671

1810

2188

2232

1764

2144

2269

2162

AP

Ägg, öre/st 7)
Fresh eggs (whole country)
7)

59

65

80

79

63

80

78

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)      Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)      Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)      Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

5)      Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)      Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Ecological eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)      Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).