Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1009

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Juli
July

2008

Juli
July

2009

Juli
July

2010

Juli
July

Diff, %

Juli 09-
Juli 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

108,0

129,2

140,4

126,2

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

109,9

128,9

127,4

129,5

+1,7

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

98,5

138,2

108,8

116,5

+7,1

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

108,3

143,3

111,1

125,2

+12,7

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

104,3

135,7

116,0

122,7

+5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

106,9

164,1

108,6

92,2

-15,1

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

106,4

206,9

122,0

110,3

-9,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

106,7

187,0

115,8

101,9

-12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

97,3

104,0

113,8

106,4

-6,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

94,9

99,8

109,6

101,2

-7,6

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

113,7

154,8

167,3

129,8

-22,4

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

106,4

132,5

143,8

119,2

-17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

105,8

117,9

119,7

122,0

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

119,6

154,2

140,8

128,4

-8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

106,5

109,9

114,8

116,3

+1,3

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

113,5

118,0

117,2

122,9

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,0

105,9

105,9

109,4

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

108,3

131,8

120,8

117,4

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

105,8

111,6

120,8

120,9

+0,1

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,8

112,8

120,8

106,1

111,6

121,4

122,8

+1,1

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,3

106,0

111,6

121,3

122,3

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

114,7

118,9

116,9

123,0

+5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,5

108,1

113,4

120,2

122,4

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,5

108,3

127,9

120,7

118,5

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.