Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1009

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Juli
July

2008

Juli
July

2009

Juli
July

2010

Juli
July

Diff, %

Juli 09-
Juli 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,5

186,0

191,4

137,3

145,7

+6,1

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,5

215,4

199,4

124,2

112,2

-9,7

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,9

178,3

172,7

104,7

89,9

-14,1

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,6

209,4

189,1

116,5

119,4

+2,5

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,7

194,6

194,3

126,1

130,0

+3,1

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,7

196,9

193,2

129,9

127,9

-1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,1

124,6

185,6

143,3

150,1

+4,7

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,6

89,0

104,3

90,1

93,1

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

135,1

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

115,0

133,4

110,9

102,7

-7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

176,3

311,0

183,3

272,0

+48,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

163,4

274,7

171,0

244,3

+42,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

89,7

92,0

98,3

98,6

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

140,2

156,9

122,2

131,0

+7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

100,3

122,4

103,4

116,0

+12,1

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

100,1

122,1

103,5

116,4

+12,5

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

129,9

101,7

105,4

+3,6

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

93,2

117,1

125,6

110,6

-12,0

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

124,5

130,2

130,3

126,7

-2,8

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

102,0

144,2

132,4

129,3

-2,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

145,4

168,5

185,2

194,2

+4,8

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

101,2

126,2

122,7

121,1

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

99,8

127,2

102,8

122,7

+19,3

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

114,5

144,2

143,8

139,8

-2,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

99,5

102,7

78,4

132,7

+69,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

101,1

127,4

105,2

124,8

+18,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

101,1

126,9

112,9

123,2

+9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

116,2

138,4

116,5

126,2

+8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.