Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1009

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Juli
July

2008
Juli
July

2009
Juli
July

2010
Juli
July

Diff, %1)
Juli 09-
Juli 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

107,8

128,3

122,7

105,0

130,3

123,7

119,3

-3,6

Mjukt bröd Bread

14,4

108,6

122,0

121,1

106,8

122,7

122,0

118,9

-2,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

168,4

200,4

177,3

164,9

210,8

201,7

215,6

+6,9

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

108,0

127,1

123,0

121,0

-1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,8

103,7

111,8

109,6

103,9

111,9

108,5

112,4

+3,6

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

104,6

S

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,4

102,3

126,7

S

98,4

124,0

S

136,4

+2,6

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

102,2

117,2

114,3

101,0

116,6

113,4

116,8

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

120,4

138,5

140,3

118,9

141,2

140,6

129,3

-8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

100,3

114,8

111,1

100,7

117,2

119,8

125,7

+4,9

Griskött Pig meat

3,7

109,4

117,7

119,4

110,7

124,9

121,6

119,7

-1,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

97,8

112,9

104,4

94,8

115,7

100,7

104,0

+3,2

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

Kött Meat

12,7

102,3

115,2

111,8

101,9

118,8

115,3

117,9

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,8

102,0

104,9

106,3

102,9

100,4

107,4

105,3

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,5

102,1

109,2

108,5

102,5

108,0

110,6

110,2

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

102,2

112,8

112,6

113,8

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

104,1

116,9

116,0

116,1

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.