Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1010

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2010

Diff,%

 

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 09-
Aug 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

109,8

125,2

121,5

109,5

128,0

120,3

120,6

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

119,7

129,8

115,5

119,5

135,1

115,8

133,7

 

+15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

104,9

117,3

115,2

104,1

116,9

115,3

115,6

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

102,5

111,5

113,7

101,9

113,1

113,9

114,4

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

103,6

107,2

106,9

103,2

107,7

106,8

107,7

 

+0,9

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

103,7

106,8

106,3

103,3

107,3

106,2

107,2

 

+0,9

Livsmedel, totalt Food, total

102,8

109,9

113,1

102,6

110,3

113,1

114,5

 

+1,2

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

103,2

108,0

112,4

103,4

106,8

112,2

114,5

 

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.