Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1010

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg)

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg)

 

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

1 501

1 705

1 611

1 744

1 505

Ungko Young cattle

1 719

1 857

1 851

2 105

1 858

Ko Cows

1 552

1 739

1 668

1 832

1 585

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

1 574

1 779

1 658

1 817

1 565

Ungtjur Bovine animals

2 032

2 186

2 161

2 496

2 203

Yngre tjur Bovine animals

1 939

2 105

2 086

2 400

2 136

Tjur Bulls

2 013

2 168

2 142

2 472

2 181

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

1 888

2 046

2 046

2 326

2 089

Stut Bullocks

1 959

2 122

2 117

2 399

2 128

Storboskap Adult cattle

1 831

2 001

1 964

2 240

1 967

 

 

 

 

 

 

Gödkalv Fattened calf

2 228

2 308

2 360

2 860

2 207

Mellankalv Fattened calf

1 835

1 884

1 998

2 378

2 035

Spädkalv Sucking-calf

150

150

150

149

150

Kalv Calves

1 832

1 882

1 995

2 376

2 034

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar Sheep

663

686

680

749

684

Lamm Lambs

2 378

2 377

2 408

2 667

2 702

Får Sheep

2 043

2 043

2 051

2 306

2 325

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

614

608

589

467

514

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin Fattening pigs

1 080

1 145

1 183

1 328

1 321

Sugga Sow

605

597

575

638

775

Ungsugga Young sow

627

604

591

620

777

Galt Boar

266

259

245

229

256

Unggris Young pigs

509

510

509

460

460

Unggalt Young boar

540

540

540

510

540

Svin Pigs

1 053

1 113

1 146

1 286

1 288

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.