Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1010

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Aug
Aug

2008

Aug
Aug

2009

Aug
Aug

2010

Aug
Aug

Diff, %

Aug 09-
Aug 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,5

202,1

177,9

116,3

175,1

+50,6

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,5

219,0

179,8

103,2

166,4

+61,2

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,9

180,1

160,0

88,6

118,2

+33,3

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,6

212,8

172,6

91,7

158,3

+72,7

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,7

200,0

171,4

106,3

173,0

+62,8

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,7

202,9

177,3

113,8

164,0

+44,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,1

127,3

171,7

124,8

162,2

+30,0

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,6

89,9

99,9

84,3

96,9

+15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

135,1

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

113,8

114,5

116,1

138,4

+19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

186,1

236,8

183,3

240,6

+31,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

171,4

213,8

171,0

218,5

+27,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

98,6

101,3

100,2

110,9

+10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

143,8

143,2

118,2

146,3

+23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

100,3

120,1

103,4

116,4

+12,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

100,1

119,6

103,5

116,9

+12,9

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

129,9

101,7

105,4

+3,6

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

95,9

123,2

128,3

110,6

-13,8

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

101,3

108,7

114,3

116,6

+2,1

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

102,7

144,2

132,4

129,3

-2,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

145,4

168,5

185,2

194,2

+4,8

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

102,1

127,6

123,6

121,1

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

105,3

132,3

104,6

127,8

+22,2

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

116,0

144,6

144,5

142,9

-1,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

99,5

102,7

78,4

132,7

+69,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

105,9

131,9

106,9

129,5

+21,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

104,2

130,0

114,2

125,8

+10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

119,5

135,1

115,8

133,7

+15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.