Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1010

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Aug
Aug

2008
Aug
Aug

2009
Aug
Aug

2010
Aug
Aug

Diff, %1)
Aug 09-
Aug 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

100,5

111,6

112,1

111,0

 

-1,0

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

103,6

116,9

119,5

121,1

 

+1,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

115,9

162,7

132,1

132,2

 

+0,1

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

101,0

102,3

106,5

102,8

 

-3,5

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

101,0

113,6

113,3

112,2

 

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

102,7

116,6

116,4

116,3

 

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,3

109,5

110,8

112,9

 

+1,9

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

99,9

105,4

106,2

107,1

 

+0,8

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

96,3

104,6

104,3

106,5

 

+2,1

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

100,3

115,5

116,1

117,2

 

+0,9

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

100,0

106,7

109,0

109,5

 

+0,5

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

100,1

110,8

111,8

113,3

 

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

103,8

118,6

121,7

125,1

 

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

107,7

129,6

126,9

129,2

 

+1,8

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

104,0

113,7

117,1

115,9

 

-1,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

98,3

110,2

108,7

109,1

 

+0,3

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

104,6

102,4

107,6

108,2

 

+0,5

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

104,6

118,8

118,5

119,2

 

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

101,5

106,8

109,1

108,6

 

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

102,7

111,6

112,9

112,8

 

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

101,5

111,4

112,7

113,4

 

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

101,9

113,1

113,9

114,4

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.