Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1011

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Sep
Sep

2008

Sep
Sep

2009

Sep
Sep

2010

Sep
Sep

Diff, %

Sep 09-
Sep 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

121,7

139,9

129,9

128,1

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

110,2

136,5

125,9

131,6

+4,5

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

102,6

128,4

107,2

116,3

+8,6

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

109,2

132,1

110,2

124,9

+13,3

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

106,5

132,0

114,5

123,3

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

109,0

185,0

106,8

118,2

+10,7

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

108,0

212,9

119,0

137,3

+15,4

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

108,5

199,9

113,3

128,4

+13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

98,9

104,0

113,8

106,4

-6,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

96,0

99,8

109,6

101,2

-7,6

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

120,9

163,0

160,6

129,8

-19,2

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

111,1

137,2

140,0

119,2

-14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

105,8

118,6

119,8

121,0

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

130,8

145,5

134,0

139,0

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

106,6

110,8

116,0

118,2

+1,9

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

113,8

117,9

117,6

123,0

+4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,1

105,9

106,2

109,7

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

112,4

131,6

118,2

122,7

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

105,8

111,6

120,8

121,8

+0,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,8

112,8

120,8

106,1

116,2

121,6

119,2

-1,9

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,3

106,0

114,9

121,4

119,9

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

115,1

118,7

117,5

123,1

+4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,5

108,2

115,8

120,4

120,7

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,5

111,5

128,3

118,7

122,3

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.