Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1011

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Sep
Sep

2008

Sep
Sep

2009

Sep
Sep

2010

Sep
Sep

Diff, %

Sep 09-
Sep 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,5

204,2

116,7

112,3

191,6

+70,5

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,5

221,3

153,0

99,0

167,7

+69,4

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,9

190,0

121,1

84,1

134,9

+60,4

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,6

215,6

148,0

85,7

135,9

+58,5

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,7

201,8

135,8

107,2

172,2

+60,7

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,7

207,0

153,5

103,3

174,7

+69,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,1

128,5

164,5

120,3

158,5

+31,7

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,9

65,1

63,6

64,8

58,3

-10,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,6

86,1

96,6

83,7

91,3

+9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

135,1

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

105,0

100,8

88,6

129,9

+46,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

157,5

199,8

127,0

161,6

+27,2

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,6

98,6

104,3

109,5

99,4

-9,2

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

148,0

184,0

125,2

152,7

+21,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

101,1

106,4

111,1

120,3

+8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

140,7

131,2

106,9

140,9

+31,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

100,3

120,0

105,5

118,5

+12,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

100,1

119,6

105,7

119,1

+12,7

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

105,3

129,9

101,7

105,4

+3,6

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

97,7

125,6

130,5

112,4

-13,9

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

94,4

99,7

102,0

106,8

+4,8

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

105,2

143,4

132,4

129,3

-2,4

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

145,7

168,6

178,6

189,1

+5,9

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

103,0

128,4

124,7

122,2

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

112,6

132,7

105,0

126,7

+20,7

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

115,8

144,4

144,0

142,8

-0,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

97,3

114,4

76,4

132,7

+73,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

112,1

132,8

107,0

128,5

+20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

108,1

130,9

114,8

125,7

+9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

120,6

131,0

111,7

131,6

+17,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.