Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1011

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Sep
Sep

2008
Sep
Sep

2009
Sep
Sep

2010
Sep
Sep

Diff, %1)
Sep 09-
Sep 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

107,8

128,3

122,7

110,7

130,3

123,1

118,6

-3,6

Mjukt bröd Bread

14,4

108,6

122,0

121,1

108,3

122,7

119,4

120,1

+0,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

168,4

200,4

177,3

161,9

199,1

150,3

202,9

+35,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

109,7

125,2

121,7

110,7

126,1

119,9

120,9

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,8

103,7

111,8

109,6

105,7

111,3

108,5

112,0

+3,2

Grädde Cream

S

S

104,1

S

S

104,7

S

S

S

Smör Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass Ice cream

3,4

102,3

126,7

S

93,7

129,0

S

134,1

+3,5

Mejeriprodukter
Dairy products

32,2

102,2

117,2

114,3

100,7

118,0

112,1

116,5

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

120,4

138,5

140,3

119,5

141,2

140,5

127,3

-9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

100,3

114,8

111,1

98,5

114,4

110,3

114,0

+3,4

Griskött Pig meat

3,7

109,4

117,7

119,4

109,6

123,8

124,6

118,5

-4,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,5

97,8

112,9

104,4

95,9

114,4

107,3

104,9

-2,2

Annat kött Other meat

S

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

Kött Meat

12,7

102,3

115,2

111,8

101,2

117,1

113,7

112,7

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,8

102,0

104,9

106,3

100,8

106,9

105,3

104,9

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,5

102,1

109,2

108,5

101,0

111,1

108,7

108,0

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

102,6

113,6

112,0

101,3

115,0

111,1

112,5

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,9

117,3

115,2

104,4

118,5

113,9

115,2

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.